ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25-2-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 51.664,60  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤ-ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΡΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Φερών, στις 09 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη, ενώπιων της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών. Χρονικό διάστημα υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται η 11:00 π.μ. και λήξη η 11:30 π.μ. Ώρα έναρξης των προσφορών, ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών […]

Διακήρυξη για εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με αρ. 264, 265, 317 και 319 συνολικής εκτάσεως 10.851τ.μ. στην περιοχή Ιάνα του Δήμου Αλεξανδρούπολης με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ