Δείτε τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τα Αυτοτελή Γραφεία του Δήμου μας, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας τους

Προσκλήσεις Δημοτικού συμβουλίου, Οικονομικής επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και των υπολοίπων επιτροπών

Προκηρύξεις Έργων - Προμηθειών, Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οικονομική Πληροφόρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η Αλεξανδρούπολη με ποδήλατο

Φιλοζωία

Προσβασιμότητα

Οδηγίες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την επιδημία Covid19

Play Video
Play Video

Τα μέτρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid19

ο τόπος μας
0
Δημότες
0
Km^2
0
Πόλεις & Χωριά

Ο Δήμος μας σε νούμερα

Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης

0
Κάτοικοι

Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης

0
Κάτοικοι

Δημοτική Ενότητα
Φερών

0
Κάτοικοι