Έργα

Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξ/πολης

Κατασκευή κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξ/πολης

Περισσότερα

Κατασκευή Λυκείου Φερών

Κατασκευή Λυκείου Φερών

Περισσότερα

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Μαυρότοπος» του Δ. Αλεξανδρούπολης

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Μαυρότοπος» του Δ. Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα

Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.)

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.)

Περισσότερα

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης με Παράρτημα

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης με Παράρτημα

Περισσότερα

Εγκατάσταση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ

Εγκατάσταση Δημοτικού σφαγείου στις Φέρες

Περισσότερα