Νομικά Πρόσωπα

Πολυκοινωνικό Κέντρο Κοινωνικής - Προστασίας Αλληλεγγύης - Παιδείας Περιβάλλοντος

Πολυκοινωνικό Κέντρο Κοινωνικής - Προστασίας Αλληλεγγύης - Παιδείας Περιβάλλοντος

Περισσότερα

Δημοτικό Ραδιόφωνο Αλεξανδρούπολης

ΤΙΕΔΑ

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα

Σχολική επιτροπή
Α' βάθμιας εκπαίδευσης

Σχολική επιτροπή
Α' βάθμιας εκπαίδευσης

Περισσότερα

ΔΕΥΑΑ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Περισσότερα

Σχολική επιτροπή
Β' βάθμιας εκπαίδευσης

Σχολική επιτροπή
Β' βάθμιας εκπαίδευσης

Περισσότερα