Προκυρήξεις

Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις ανάγκες του έργου με τίτλο “«“Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural and natural heritage in the cross border area/TOURISM-e” της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, », συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου 55.080,65ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Περισσότερα »