Σχολική Επιτροπή B’βάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Καραγγιανίδης Παναγιώτης

Γραμματειακή Υποστήριξη: Βασιλική Παπαζογλου

Επικοινωνία:

Τηλ. 2551064127

email: sxolb@alexpolis.gr