ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ

Ανακοίνωση εκ νέου πρόσληψης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης καθαριστών-στριων σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 26-8-2020 έως 28-8-2020

Ύστερα από τη δημοσίευση της  υπ’ αριθ. 52878/22-8-2020 (ΦΕΚ Β΄/3485/2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία επήλθε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 50175/7-8-2020 όμοιας «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3324/2020)

Καλούνται

οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση martidou@alexpolis.gr χωρίς δικαιολογητικά.

Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση τα στοιχεία της αίτησης, της οποίας η ορθή συμπλήρωση είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σύμφωνα με το νέο έντυπο

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ3-25449

ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περισσότερα άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.